Denne siden viser en prosess fra et referansebilde til ferdig skisse. Jeg tok bildet av Dipen i Våler i Solør (Innlandet) en dag i juli med tanke på å skulle bruke det som referansebilde for både tegning og maleri senere.

Noen uker senere fant jeg frem bildet og begynte å jobbe med det i skisseboka. Det var viktig for meg å få registrere lyse og mørke partier, og å bestemme meg for fordelingen av varme og kalde farger. Jeg ønsket at himmelen skulle få betydning i bildet, og derfor bestemte jeg meg for et ekstra avlangt format.

Jeg foretrekker å bruke mye vann når jeg maler med akryl (noe som henger sammen med at jeg for tiden trekkes mot akvarellmaling). De første stegene i prosessen gikk unna på noen få timer, men jeg var ikke fornøyd med himmelen. Etter å ha sovet på det, valgte jeg å gjøre den lysere. i tillegg justerte jeg fargene i vannet, og gjorde forgrunnen mer definert.